ReadyPlanet.com
dot
dot
Camera
dot
bulletSpecial Camera
bulletHigh Resolution Camera
bulletStandart Camera
bulletDome Camera
bulletInfrared Camera
bulletIP Camera
dot
Recorder DVR
dot
bulletPC BASE DVR
bulletStandAloneDVR
dot
Video Prosesser
dot
bulletSwitcher
bulletQuad
bulletMultiplexer
dot
Access Control
dot
bulletKeycard Product
bulletFinger Scan Product
bulletAccessories
dot
Smart Cabling
dot
bulletTwisted-Paired Cabling System
bulletCoaxial Cabling System
dot
Lens
dot
bulletBoard Lens
bulletC-Mount Lens
bulletCS Mount Lens
bulletManual Iris
bulletAuto Iris
bulletVari Focal Lens
bulletZoom Lens
dot
Monitor
dot
bulletMonitor
dot
Digital Telephone Recorder
dot
bulletUSBDTR
bulletPC DTR
dot
Accessories
dot
bulletHousing & Bracket
bulletPAN& Scanner
bulletPower Supply
bulletConverter
bulletMini Microphone
bulletCable & Connector


บริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบครบวงจร
บริการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าบนเว็บไซต์
บริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบครบวงจร


>> การพิจารณาซื้อระบบกล้องวงจรปิด

» ประเทศผู้ผลิต

     ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตในประเทศไต้หวัน เป็นที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและราคา ทำให้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่สินค้าจากประเทศจีน ที่บริษัทต่างๆ นำเข้ามาขายจะเน้นราคาถูก ทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพอายุการใช้งานสั้นมาก 3 เดือน - 2 ปี ทางที่ดี เน้นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไต้หวันเป็นหลัก จะดีกว่า

» อุปกรณ์ที่ใช้

     สินค้าหลักที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดมี 2 รายการ คือ

         กล้องวงจรปิด  แบ่งเป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ

         1. กล้องแบบโดม            

                 เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ที่แสงสว่างไม่เปลี่ยนแปลง ราคาถูก

         2. กล้องแบบทรงเหลี่ยม   (CS - MOUNT)

                 เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอก ต้องใช้คู่กับเลนส์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดโฟกัสของเลนส์ได้ ทำให้ได้ภาพที่คมชัดตามพื้นที่ที่ต้องการ

         3. กล้อง INFARED

                 เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มืดสนิทในตอนกลางคืน เพราะมีหลอด INFARED ผลิตความถี่ให้เห็นในที่มืดสนิทได้

         อุปกรณ์บันทึกภาพ ต้องพิจารณาคุณลักษณะหลักๆ คือ

              1. ชนิดของอุปกรณ์บันทึกภาพ

                  แบบ PC BASE  จะใช้ในโปรแกรม MS Office มีแบบเป็น CARD และแบบผลิตสำเร็จมาพร้อม Computer จะมีคุณสมบัติมากมายเหมือน Computer

                  แบบ STANDALONE   เป็นแบบที่เป็นตัวเครื่องผลิตสำเร็จรูปมาจากโรงงาน มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาถูก

               2. ความเร็วของภาพที่ดูจากจอภาพ / ความเร็วในการบันทึกภาพ จะพิจารณาเป็น ความเร็วภาพ/วินาที (Frame) ถ้ามีความเร็วสูง ภาพจะดูต่อเนื่องแต่เปลือง Memory ใน Harddisk มาก

               3. มาตรฐานในการบีบอัด (Compression) ของภาพมาตรฐานที่เป็นที่นิยมกันหลักๆ มีดังนี้ MPEG4 , MJPEG และ H.264 MPEG4 เป็นที่นิยมสูงสุด เพราะใช้พื้นที่ในการบันทึกน้อย

               4. การดูภาพผ่าน Internet / Lan ควรจะสามารถดูผ่าน Internet / Lan ได้

           การรับประกันสินค้า  จะต้องขอเอกสาร เงื่อนไข การรับประกัน สินค้าจากบริษัทที่จำหน่าย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

           การติดตั้ง มีความสำคัญมากไม่น้อยกว่าการเลือกสินค้า สายที่ใช้ในการติดตั้งมี 2 ชนิดคือ

               1. สายไฟฟ้า  จะต้องใช้สายที่ได้มาตรฐาน มอก. ระวังผู้ขายที่ขาดความรับผิดชอบจะใช้สายโทรศัพท์แทนสายไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้สายร้อนและเกิดอัคคีภัยได้

               2. สายสัญญาณใช้สาย RG6 ที่ได้มาตรฐาน โดยจะต้องใช้สาย SHIELD 90% ขึ้นไป ควรจะใช้ยี่ห้อ มาตรฐาน เพราะถ้าใช้สายถูก ราคาเมตรละ     5 - 8 บาท จะ SHIELD ต่ำ 60% จะใช้งานได้ไม่นาน ภาพของกล้องจะเกิดสัญญาณรบกวน ต้องเดินสายใหม่ทั้งหมด งานติดตั้งจะต้องตรวจสายที่ติดตั้งจริงก่อนชำระการติดตั้ง การติดตั้งสำคัญมาก ถ้าต้องรื้อและเดินสายใหม่จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

           การเลือกบริษัทที่จำหน่าย

               ปัจจุบันธุรกิจกล้องวงจรปิดบูมมากทำให้บริษัทขายกล้องวงจรปิดเกิดมาก ทำให้มีการแข่งขันสูง มีผู้ขายบางรายหลอกลวงลูกค้า บางรายปิดกิจการไป โดยมีปัญหาต่างๆ พอสรุปดังนี้

               1. นำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน มาจำหน่าย   โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน ปัจจุบันสินค้าจีนที่มี คุณภาพดีมีจำนวนมากแต่ราคาจะใกล้เคียงสินค้าจากประเทศไต้หวันบางครั้งมีการแอบอ้างว่าผลิต ในประเทศไต้หวัน แต่เป็นสินค้าคุณภาพต่ำจากประเทศจีน ส่วนใหญ่ลูกค้าที่พิจารณาแต่ราคาจะประสบปัญหา ซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้นาน สินค้าจะชำรุดเร็วมาก

               2. ผู้ขายไม่บริการหรือบริการช้ามาก  เนื่องจากผู้ขายไม่ได้นำเจ้าโดยตรง หรือผู้นำเข้าเลิกกิจการ จะต้องพิจารณาความมั่นคงของผู้ขาย กรือผู้นำเข้าเป็นสำคัญ

               3. การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ใช้สายไฟและสายสัญญาณ ที่ไม่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ทำให้ภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจน หรือใช้ได้ไม่นาน ภาพก็ไม่ชัดรวมถึงการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตั้ง ควรระวังเรื่องการติดตั้งเป็นเรื่องสำคัญมาก

สรุป

   เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคามาตรฐานพิจารณาชนิด ประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งอย่างละเอียด ซื้อสินค้า จากบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้นำเข้าที่ได้รับมาตรฐานรับรอง อาทิ บริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 รวมถึงอายุการรับประกันสินค้าถ้านาน จะเป็นหลักประกันในการให้บริการ

  สุดท้ายนี้ ควรไปชมการสาธิตสินค้าที่บริษัทผู้ขาย เพื่อจะได้เห็นคุณภาพสินค้าด้วยตาของเราเอง อีกทั้งจะได้เห็น กิจการของผู้ขายว่ามีความมั่นคง และมีบุคคลากร พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านหรือไม่ เพราะว่าเราควรจะใช้กล้องวงจรปิด ให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี

 
FAQ

>> กล้องวงจรปิด (CCTV) คืออะไร article
>> เลนส์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด article
>> การเลือกขนาดของเลนส์
>> การเลือกใช้เลนส์Copyright © 2005-2010 All Rights Reserved.

Out Source Co., LTD.
297 Mongkol Buliding 4A Fl., Ramintra Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220
TEL. 0-2900-5955 FAX. 0-2970-9688 Call center 0-2900-5955 e-Mail : anupap@sbngroup.com